TANGO ANTARCTICO - přednáška

vstupné

Zdarma

místo konání

Matheyův sál
Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
Pivovarská 6, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

sobota 7. 9. 2019 / začátek v 18:00

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy se letos připojuje ke Dnům evropského dědictví programem, který připomíná 100. výročí narození plzeňského rodáka, cestovatele, Miroslava Zikmunda a navazuje na výstavu Filmaři Hanzelka a Zikmund. Vstup do expozice, na výstavy a na veškerý doprovodný program je tento den zdarma!

Přednáška hydrobioložky, polárnice a cestovatelky Marie Bulínové, která na ostrově Vega v Antarktidě objevila nový druh řasy rozsivky a pojmenovala ji ne náhodou Hantzschia zikmundiana vás zavede nejen na Antarktidu, ale i do pracovny pana Zikmunda.

MARIE BULÍNOVÁ (4. 2. 1993) pochází ze Štichovic na severním Plzeňsku. Vystudovala hydrobiologii na Katedře ekologie PřF UK, v rámci své výzkumné činnosti se dostala na nejméně dotčená místa na Zemi - na Špicberky, do Grónska a především na Antarktidu. Nadšeně fotografuje, natáčí a létá s dronem, nejraději za polárním kruhem.

Když v roce 2017 při výzkumu ostrově Vega v Antarktidě objevila nový druh řasy rozsivky, pojmenovala ho Hantzschia zikmundiana. "Těší mě, že jsem se s panem Zikmundem skrze tuto příležitost mohla seznámit a popovídat si s ním," řká Marie. "S úsměvem nazýval „mládětem“, když jsme došli k tomu, že nás od sebe dělí tři čtvrtě století. O Miroslavu Zikmundovi se ví, že to je velmi pečlivý člověk, který rád dokončuje práci. Svým způsobem teď má svoji vlastní stopu na Antarktidě, na posledním kontinentu, který ještě nenavštívil."

Rozsivky (Bacillariophytaorganismy jsou jedněmi z nejběžnějších řas a základem skoro každého vodního ekosystému na světě. Tyto jednobuněčné mikroorganismy jsou jedněmi z nejdiverzifikovanějších stvoření na planetě. Mají druhově specifické nároky na vodní prostředí, mohou se tedy využívat jako indikační organismy k určení kvality vody. Podobně jako rostliny fotosyntetizují. Tvoří dokonce asi 20 % kyslíku vyrobeného na planetě.

Akce je finančně podpořena Plzeňským krajem (www.turisturaj.cz).